Úspěšnost projektu BEZPEČNÁ ZEM, a tím i zajištění bezpečnosti České republiky, je závislá na připojení se co nejširší veřejnosti k cílům a aktivitám této platformy. Do projektu BEZPEČNÁ ZEM se mohou zapojit občané České republiky (fyzické osoby) nebo právnické osoby (státní instituce, firmy, spolky, neziskové organizace apod.) některou z následujících možných forem:

FORMA POPIS PODMÍNKY  

ZÁJEMCE

ÚČASTNÍK

Vhodná forma především pro fyzické osoby, které zajímá problematiky bezpečnosti ČR a přípravy občanů na mimořádné situace.

V případě, že chce zájemce získávat informace, případně se účastnit školení a praktických aktivit v jeho (domovském) kraji, je potřeba

  • vyplnit REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
  • uhradit administrativní poplatek ve výši 100,- Kč / rok dle pokynů přijatých po vyplnění registrace

REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ

POSKYTOVATEL Vhodná forma pro fyzické i právnické osoby, které chtějí nabídnout své znalosti a dovednosti pro bezplatné nebo placené služby poskytované zájemcům, např. publikování příspěvků na tomto webu, poskytování školení či kurzů odpovídajících zaměření projektu BEZPEČNÁ ZEM.

Spolupráce je možná na základě

  • vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE
  • následné smlouvy (dohody) s garantem projektu

REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ

ČLEN SPOLKU Vhodná forma pro fyzické i právnické osoby (obvykle jiné spolky), kteří souhlasí se STANOVAMI spolku ZEM-DOM z.s. a splní další podmínky pro členství ve spolku.

Členství ve spolku ZEM-DOM z.s. je možné na základě

  • vyplnění REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE pro zaslání podrobnějších informací o členství
  • splnění podmínek členství spolku ZEM-DOM z.s. (stanovy spolku, úhrada členského příspěvku, ...)

REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ

PARTNER Vhodná forma pro fyzické i právnické osoby, podrobněji v sekci PARTNEŘI.