V České republice již roky fakticky neexistuje Civilní obrana a ochrana obyvatelstva, dokonce ani povinná základní vojenská služba. Na rozdíl např. od Polska, Německa či Rakouska, kde všude je stále zachována. Nemluvě o státech jako Švýcarsko či Izrael, kde má civilní obrana dlouholetou tradici.

Současná geopolitická situace naznačuje, že Česká republika už čelí nebo v blízké budoucnosti bude čelit riziku ohrožení bezpečnosti státu vyplývající především ze stávající a nadále očekávatelné migrace z oblastí s odlišnou kulturou i chápáním lidských práv v řadě případů neslučitelných s evropskými zvyklostmi a z odstoupení Spojených států amerických od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu.