REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE

V případě zájmu o zapojení se do projektu BEZPEČNÁ ZEM vyplňte příslušný registrační formulář:

 

>> REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO ÚČASTNÍKY, POSKYTOVATELE A ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ VE SPOLKU <<

 

>> REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO PARTNERY A PODPOROVATELE <<

 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zadané osobní údaje uživatele webových stránek projektu BEZPEČNÁ ZEM (dále jen Uživatele) jsou spolkem ZEM-DOM z.s. (dále jen Provozovatelem) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR"). Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

S osobními údaji Uživatele bude Provozovatel nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti Uživatele, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje Uživatele jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Uživatelů nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů struktur spolku ZEM-DOM z.s. za účelem zajíštění splnění požadavku Uživatele a zpracovatele dp-czechia s.r.o. (IČ 04517318, Praha 3) za účelem správy a provozování informačního systému spolku ZEM-DOM z.s. (systém BiiS). Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je registrační formulář chráněn s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů Uživatelů v informačním systému Provozovatele je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

Při používání webových stránek projektu BEZPEČNÁ ZEM Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Na webových stránkách projektu BEZPEČNÁ ZEM mohou být uvedeny odkazy na internetové adresy, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných provozovatelů webových stránek.

SYSTÉM VAROVNÝCH ZPRÁV - BERUŠKA (15-03-2019)

Systém varovných zpráv BERUŠKA je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branných spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky. Základním principem systému varovných zpráv BERUŠKA je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do...

PROJEKT BEZPEČNÁ ZEM (01-03-2019)

V České republice již roky fakticky neexistuje Civilní obrana a ochrana obyvatelstva, dokonce ani povinná základní vojenská služba. Na rozdíl např. od Polska, Německa či Rakouska, kde všude je stále zachována. Nemluvě o státech jako Švýcarsko či Izrael, kde má civilní obrana dlouholetou tradici. Současná geopolitická situace naznačuje, že Česká republika už čelí nebo v blízké budoucnosti bude čelit riziku ohrožení bezpečnosti státu vyplývající především ze stávající a nadále očekávatelné...

SVAR (01-03-2019)

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice byl od 10. března 2018 zprovozněn SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost. Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní....