BEZPEČNÁ ZEM - NÁŠ BEZPEČNÝ DOMOV

>> aktivní rozvíjení znalostí a dovedností v oblastech civilní ochrana, zvládání a příprava na mimořádné situace, zdravověda a první pomoc, spojení a výměna informací <<

>> součinnost a spolupráce s orgány místní samosprávy a složkami IZS při zajištění ochrany obyvatelstva na úrovni obce či kraje <<

---

Projekt byl spuštěn 15. března 2019,

jaký bude, záleží na každém z nás (i vás)!

>> ZAPOJTE SE <<

hledáme partnery i zájemce, protože každý může přispět k bezpečnosti naší země a našeho domova!