BEZPEČNÁ ZEM - NÁŠ BEZPEČNÝ DOMOV

>> aktivní rozvíjení znalostí a dovedností v oblastech civilní obrana i ochrana, zvládání mimořádných situací, první pomoc, spojení a výměna informací, střelba a manipulace se zbraněmi <<

>> součinnost a spolupráce členů branných spolků při zajištění bezpečnosti a obrany státu <<

 

SYSTÉM VAROVNÝCH ZPRÁV - BERUŠKA (15-03-2019)

Systém varovných zpráv BERUŠKA je doplňkovým systémem k systému včasného varování (SVAR) a slouží k informování a varování občanů (případně členů branných spolků) na mimořádné události, především s dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky. Základním principem systému varovných zpráv BERUŠKA je lokální varování, tj. varovné zprávy mají význam především pro blízké okolí odesílatele varovné zprávy a teprve následně, lavinovým efektem, se případně se rozšíří do...

PROJEKT BEZPEČNÁ ZEM (01-03-2019)

V České republice již roky fakticky neexistuje Civilní obrana a ochrana obyvatelstva, dokonce ani povinná základní vojenská služba. Na rozdíl např. od Polska, Německa či Rakouska, kde všude je stále zachována. Nemluvě o státech jako Švýcarsko či Izrael, kde má civilní obrana dlouholetou tradici. Současná geopolitická situace naznačuje, že Česká republika už čelí nebo v blízké budoucnosti bude čelit riziku ohrožení bezpečnosti státu vyplývající především ze stávající a nadále očekávatelné...

SVAR (01-03-2019)

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice byl od 10. března 2018 zprovozněn SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR). Tento systém slouží k informování a varování na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost. Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby bezpečnosti České republiky je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní....